• CEO Jennie Thảo Bùi

CEO Jennie Thảo Bùi - Giám Khảo của Global PMU 2019

Jennie Thảo Bùi vừa được vinh dự mời làm giám khảo cho cuộc thi Global PMU 2019 tại Saigon, Việt Nam do ban tổ chức Ngọc Ánh tài trợ vào tháng 8/2019.
Tag: #jenniebrows #daotaophuntheuthammysaigon #dieukhaclongmayquan1 #microbladingquan1 #dieukhacchanmayquan1 #daotaophuntheuthammyhochiminh


19 views

© 04.2019 by JENNIE BROWS | Proudly created with USVNTech | All rights reserved.